Кондика ЕООД е създадена през 1998 като продължение на Пепи Трайчев ЕТ, основано през 1991 с предмет на дейност счетоводство и данъчни услуги.
Повече от 60 клиента от Франция, Италия, Русия, Великобритания и др.
Предмет на дейност на основните клиенти: бензиностанции, производство на електричество, строителство, търговия и др.
9 високо квалифицирани специалисти в областта на счетоводството, работещи на постоянен трудов договор.