ОСНОВИ ПРИЕМУЩЕСТВА

Опит с компании с предмет на дейност бензиностанции, част от Шел Групата на България.
Предоставяне на счетоводни услуги на международни клиенти като ЕДФ ЕН Франция и Коструциони Донди Спа Италия.
Използване на различни счетоводни софтуерни програми като Sun Systems, Magnitude, Vision Executive, Algos, etc.
Отлични препоръки, налични при поискване от наши клиенти.
Повече от 150 данъчни проверки от Националната Агенция за Приходите .
Отлична комуникация с данъчни органи и администрация в Националната Агенция за Приходите.
Личен опит на управляващия собственик: Главен счетоводител на „Таксиметрови Превози” за 5 години, предприятие с над 3 300 души персонал, 3 години Финансов директор на Община Сердика.